szt.
 
darmowa
dostawa
od 300zł
zwroty
i wymiany
14 dni
tel. 505 492 408
sklep@piekneoczy.pl

Praca przy komputerze a wzrok

Znaczne obciążenie wzroku, związane z pracą z wykorzystaniem monitora, może powodować wystąpienie różnych dolegliwości, jeśli nie zostaną spełnione warunki zabezpieczające wzrok przed zmęczeniem. Czynniki powodujące zmęczenie wzroku lub sprzyjające pojawieniu się zmęczenia można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Do czynników zewnętrznych zalicza się:
1. Zbyt niskie lub wysokie natężenie światła
2. Olśnienie światłem padającym bezpośrednio lub odbitym
3. Znaczne kontrasty świetlne i barwne w polu widzenia lub całkowity brak kontrastów
    barwnych
4. Migoczące źródła światła
5. Równoczesne zastosowanie oświetlenia naturalnego i sztucznego w widmie 
    nie dopasowanym do światła dziennego
6. Długotrwały wysiłek wzrokowy
7. Niewłaściwe ustawienia pola pracy wzrokowej

Czynniki wewnętrzne sprzyjające występowaniu zmęczenia wzroku to przede wszystkim:
1. Niemiarowość oczu
2. Zaburzenia akomodacji i konwergencji
3. Zaburzenia widzenia obuocznego
4. Choroby oczu (aktualnie występujące i przebyte)
5. Osłabienie ogólne

Uczucie zmęczenia ma charakter subiektywny, osobniczo zmienny, dlatego jego ocena jest trudna. Do najprostszych metod określających stan zmęczenia wzroku należą badania wzroku: ostrości wzroku, pola widzenia, zdolności rozróżniania barw, zakresu akomodacji, zakresu adaptacji do światła i ciemności, częstości mrugania. Występujące u pracowników zatrudnionych przy komputerze zmęczenie może wywołać dolegliwości takie jak: pieczenie, swędzenie i ból oczu, uczucie ciężkości powiek, mroczki przed oczami, zawroty i bóle głowy, zamazywanie oglądanych na monitorze obrazów, trudności w koncentracji, wzmożona pobudliwość nerwowa. Pojawiają się one zwłaszcza po wielu godzinach pracy bez przerwy. Przy długotrwałym zmęczeniu występują objawy obiektywne jak: przekrwienie spojówek, obrzęk powiek, łzawienie, częste mruganie, zapalenie brzegów powiek mogące doprowadzić do wypadania rzęs, zmniejszenie zakresu akomodacji, wydłużenie czasu reakcji na bodźce świetlne.

Obniżenie ostrości wzroku, zwężenie pola widzenia, zmniejszenie zdolności rozróżniania barw, a także wydłużenie czasu reakcji na bodźce świetlne, ustępują po wypoczynku. Miarą stopnia zmęczenia wzroku może więc być czas potrzebny do ustąpienia powyższych zaburzeń.

Zdrowe oczy i dobra ostrość wzroku są najważniejszymi warunkami jakie powinna spełniać osoba pracująca przy komputerze. Przeto każda osoba korzystająca z monitora komputerowego powinna poddać się gruntownemu badaniu przeprowadzonemu przez 
lekarza okulistę lub optometrystę.

W przypadku stwierdzenia zmian chorobowych, w zależności od potrzeby lekarz okulista może rozszerzyć diagnostykę o inne badania i powinien przeprowadzić odpowiednie leczenie. Część badanych wykazuje niemiarowość (nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm), którą można skorygować odpowiednimi okularami lub soczewkami kontaktowymi. Jeżeli jest to możliwe lub zastosowana korekcja nie daje zadowalającej poprawy ostrości wzroku, okulista może rozstrzygnąć czy dana osoba może podjąć pracę z komputerem. Stwierdzenie bezwzględnej niezdolności do takiej pracy występuje bardzo rzadko. Prezbiopia (starczowzroczność) wymaga oczywiście zastosowania odpowiednich okularów do bliży lub soczewek wieloogniskowych, których moc optyczna dostosowana jest do odległości monitora oraz klawiatury od oczu. Komfort pracy może być zwiększony przez zastosowanie soczewek do bliży z poszerzonym polem widzenia, które są przeznaczone głównie do pracy biurowej i przez to są optymalne. Im trudniej oko może dostosować się do różnic odległości, tzn. im mniejszy staje się zakres akomodacji, tym dokładniej należy dobrać moc soczewek do odległości monitora i klawiatury od oczu. Ponieważ zakres akomodacji zmniejsza się z wiekiem, osoby pracujące z komputerem powinny być poddawane regularnym badaniom wzroku (przynajmniej co 2 lata - lub częściej o ile to możliwe), które między innymi pozwolą odpowiednio zaktualizować korekcję.

Okulary do pracy przy monitorze muszą być dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem refrakcji oczu, wieku i wymagań pracownika, a także warunków istniejących na stanowisku pracy.

Godnymi polecenia są natomiast soczewki okularowe z powłokami antyrefleksyjnymi, zmniejszającymi występujące odbicia od wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni soczewki. Ważne znaczenie dla pracy przy ekranie ma widzenie obuoczne. U osób z forią (tzw. zezem ukrytym) występujące zmęczenie może być przyczyną podwójnego widzenia. Przy dużej forii korekcja refrakcji może okazać się niewystarczająca. W takich przypadkach wskazane jest noszenie soczewek pryzmatycznych lub odpowiednio zdecentrowanych soczewek sferycznych. W rzadkich przypadkach może wystąpić konieczność wykonania zabiegu operacyjnego. U osób z zezem od dzieciństwa często występuje w oku zezującym trwałe obniżenie ostrości wzroku - niedowidzenie (amblyopia). Pracownik taki jest funkcjonalnie praktycznie jednooczny. Jeśli drugie oko posiada dobrą ostrość wzroku, może on pracować przy monitorze, gdy do pracy nie jest niezbędnie wymagana zdolność widzenia przestrzennego. Należy jednak pamiętać, że będzie on szybciej się męczył niż osoba z prawidłowym widzeniem obuocznym.

Praca przy monitorze wiąże się z ciągłymi zmianami kierunku spojrzenia między monitorem a klawiaturą lub między monitorem a innymi miejscami. Z tego powodu istotnego znaczenia nabiera zdolność gałek oczu do ruchu. Jeżeli występują zaburzenia współpracy mięśni (pourazowe, porażenne), pojawia się dwojenie obrazu znacznie utrudniające pracę. W takich przypadkach należy zastosować odpowiednią korekcję pryzmatyczną lub leczenie operacyjne. Większość monitorów jest kolorowa i wobec tego zaburzenia widzenia barwnego mogą także prowadzić do pomyłek przy wykonywaniu niektórych zadań przeprowadzanych na komputerze.

Jak wynika z powyższych informacji wszelkie odstępstwa od norm w układzie wzrokowym i w procesie widzenia człowieka mają ogromny wpływ na zmęczenie wzroku podczas pracy z komputerem.

Długotrwały wysiłek wzrokowy podczas pracy jest jednym z czynników najczęściej wywołujących zmęczenie oczu nawet wówczas, gdy pozostałe czynniki zdołano wyeliminować. W każdej wymagającej koncentracji pracy należy uwzględnić potrzebę wprowadzenia fazy odprężenia. Praca przy monitorze jest doskonałym tego przykładem. Badania wykazały, że efektywność wypoczynku podczas jednej przerwy nie wzrasta wraz z jej długością. Przeciwnie, liczniejsze krótkie przerwy są skuteczniejsze niż jedna długa. Należy oczywiście uwzględnić, że inne czynności w czasie pracy, będące oderwaniem od ekranu, mogą też być wypoczynkiem w tym aspekcie. Na przykład pracownik, który przez krótki czas odczytuje dane z ekranu, a następnie je opracowuje pisząc na stole, w mniejszym stopniu obciąża swój wzrok niż pracownik stale wpatrujący się w ekran. Przerwy należy zatem indywidualnie dostosować do warunków i charakteru pracy. Szczególnie godnym polecenia dla osób pracujących z komputerem jest ruch na świeżym powietrzu. Sportowa aktywność po pracy, a przynajmniej w czasie dni wolnych, pozwala zmniejszyć lub nawet usunąć dolegliwości wynikające z obciążenia układu wzrokowego oraz wielogodzinnej pozycji siedzącej.

Przedstawione zagadnienia wpływu pracy przy komputerze na układ wzroku nie wyczerpują oczywiście wszystkich, mających znaczenie problemów, chociażby psychologicznych i socjalnych uwarunkowań złego samopoczucia osób wykonujących wielogodzinną pracę przy monitorze. Słusznym jednak wydaje się stwierdzenie, że zdecydowana większość problemów zdrowotnych związanych z pracą u osób zatrudnionych przy komputerze, wynika bezpośrednio lub pośrednio z zakłócenia procesu widzenia. Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy oraz odpowiednio wcześnie udzielona pomoc przez 
lekarza okulistę lub optometrystę powinna uchronić osoby pracujące przy komputerze przed tymi problemami.

Źródło:

http://www.optometria.info.pl/bielawski/index.php?go=komputer_zmeczenie